Voor elkaar en met elkaar!

We zijn een regio van echte aanpakkers, van durvers en doeners. Een regio waar samenwerken van oudsher in het DNA zit. En dát kenmerkt juist de manier waarop deze agenda tot stand is gekomen.

De uitdagingen voor Noordoost-Brabant

Om een nieuwe Samenwerkingsagenda te kunnen samenstellen, zijn we te rade gegaan bij de diverse gemeenteraden, colleges en ambtenaren in de regio. In een drietal ‘regiosessies’ hebben we analyses, meningen, standpunten en ideeën opgehaald.

Samen op weg naar 2030

Tijdens onze regioreis hebben we beelden, indrukken en uitspraken opgehaald om te kijken of we tot een gedeeld toekomstbeeld konden komen.

Opgave 1 | Vitale leefomgeving

De kracht van onze regio zit in de aantrekkelijke afwisseling van groen landelijk gebied met karakteristieke plattelandskernen en steden met een menselijke maat. Stad en platteland hebben elkaar nodig.

Opgave 2 | Duurzaam bereikbaar

De kwaliteit van de regio is het mozaïek van kleine en middelgrote steden en grote en kleine dorpen met aantrekkelijke groene tussenruimte.

Opgave 3 | Aantrekkelijk vestigen

We zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werken aan banen. De economie van de regio kenmerkt zich door een grote mate van diversiteit aan bedrijven.

Opgave 4 | Behoud van talent

De economie draait op volle toeren. We kunnen dus alle talenten gebruiken. Maar veel hoger opgeleide jongeren trekken weg uit de regio.

Opgave 5 | Een sterk verhaal

Noordoost-Brabant doet het economisch erg goed: we zijn de zesde van de veertig regio's van Nederland. In de benchmarks scoort met name het groene karakter van de regio. De economische kracht is helaas onvoldoende bekend bij het publiek.

Samen doen en laten zien wat we doen

Het samenwerkingsverband Regio Noordoost Brabant bestaat uit de zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant en de waterschappen Aa & Maas en De Dommel.

Waarom deze agenda?

De regio Noordoost-Brabant heeft een traditie in samenwerken. Die samenwerking gaat bovendien steeds beter. In 2014 heeft dit geleid tot een strategische agenda voor de periode 2014-2020.

Toon meer resultaten