Opgave 5 | Een sterk verhaal

Vertellen over de kracht en trots van onze regio

Kern van de opgave

Noordoost-Brabant doet het economisch erg goed: we zijn de zesde van de veertig regio's van Nederland. In de benchmarks scoort met name het groene karakter van de regio. De economische kracht is helaas onvoldoende bekend bij het publiek. We hebben een bleek profiel en het ontbreekt ook aan trots op wat we zijn en wat we doen.

In onze reis op weg naar een nieuwe Samenwerkingsagenda hebben we gemerkt hoe belangrijk en enorm stimulerend het is om trots te kunnen en te mogen zijn op de prestaties van onze regio. Het uitdragen van het positieve verhaal over Noordoost-Brabant is beslist nodig om talenten aan ons te binden en daarmee ruimte te maken voor innovatie en nieuwe bedrijven. En uiteraard om bestaande bedrijven te behouden. Een goed verhaal en het uitstralen van trots maken het een stuk makkelijker om bedrijven en talenten naar de regio te halen.

Strategisch doel 2030

De regio staat nationaal en internationaal op de kaart. De deuren staan zichtbaar open voor innovatie en voor nieuwe bedrijven, bewoners en talenten. Het is ook algemeen bekend dat onze regio een betekenisvolle rol speelt in Brabant, Nederland en Europa. Op economisch gebied, op onderwijsgebied en als prettig woongebied.

Dit sluit aan bij het VN-doel ‘Partnerschappen voor een duurzame toekomst’ (nr. 17).

Haakjes voor de uitvoering

 • We positioneren de regio en het bourgondische leefklimaat in samenwerking met de partners van de Stichting AgriFood Capital.

 • Onze opgaven dienen als haakje voor wat we willen vertellen. Ofwel: we positioneren een regio waar het goed wonen, werken en leven is, nu en in de toekomst, waar gewerkt wordt aan een gezond leefklimaat en een duurzame voedselproductie van de toekomst. Een regio met sterke steden en een vitaal platteland, die onderdeel is van een (inter)nationaal netwerk en waar het woordje 'ons' staat voor sterke netwerken en familiebanden.

 • We inspireren zoveel mogelijk betrokkenen in en uit de regio om zich in te zetten als ambassadeur.

 • We participeren in internationale netwerken en trajecten o.a. gericht op het samen binnenhalen van (nieuwe) beeldbepalende evenementen, die passen bij het karakter en de kracht van de regio.

 • We maken bij de profilering van de regio ook gebruik van aansprekende icoonprojecten, zoals AgroProeftuin De Peel, De Verspillingsfabriek Veghel, GreentechCampus Boxtel en Growcampus ‘s-Hertogenbosch.

 • We stellen ons op als een goede samenwerkingspartner voor de ‘buren’: de regio’s Zuidoost-Brabant, Midden- en Noord-Limburg, Foodvalley, regio Nijmegen en Niederrhein/Ruhrgebied.

Eerste stappen

 • We dragen allereerst natuurlijk zelf (ieder voor zich) de trots op onze regio uit.

 • We inspireren anderen om zich in te zetten als ambassadeur.

 • We creëren een platform (jaarlijks netwerkevent) met de belangrijkste stakeholders en ambassadeurs (‘deel je trots’) en/of sluiten slim aan bij de bestaande dertig netwerkevents.

 • Bij het uitdragen van de boodschap stemmen we (samen) af en werken we samen met Stichting AgriFood Capital, OndernemersLift+, Noordoost Brabant Werkt! en met de gemeenten die al een citymarketingstrategie voeren en daarin de boodschap, de trots en de kwaliteiten van de regio al hebben opgenomen of willen opnemen en uitlichten (zie ook opgave 4). De slogan ‘Brabantser dan dit wordt het niet’ zal daarbij in ieder geval in de campagnes gehanteerd worden.”

 • We zorgen ervoor dat we kunnen vergelijken via benchmarking en leren van andere regio’s.

 • We voeren, in samenwerking met AgriFood Capital, Foodvalley en Greenport Venlo, een quickscan uit van kansrijke Europese subsidiemogelijkheden, samenwerkingsprojecten en netwerken.

 • We ‘verbinden’ onze regio met andere reeds succesvolle (promotie)netwerken, zoals Brabantstad en G40.

 • We verbinden onze regio aan belangrijke nationale netwerken. We gaan de samenwerking aan met andere regio’s, ook over landsgrenzen heen, zoals belangrijke netwerken in de Duitse buurregio’s. We zorgen er daarbij voor dat we onze lobby op niveau krijgen en dat we steviger achter mogelijke co-financieringsbronnen (kunnen) aangaan. Bovendien benoemen we per onderwerp een bestuurlijk ‘gezicht’ van de regio.

De manier waarop we als regio het verschil maken

Door als bestuurders en politiek onze trots op de regio uit te dragen, nemen we groepen uit de Brabantse samenleving mee en zorgen we samen voor grotere bekendheid en aantrekkingskracht. Samen vormen we zo een groeiende kring van ambassadeurs!