Colofon

Deze Samenwerkingsagenda is een coproductie van raadsleden, burgemeesters, wethouders en ambtenaren van de 17 gemeenten. Van de leden van het dagelijks bestuur, algemeen bestuur en ambtenaren van de waterschappen Aa en Maas en de Dommel. Maatschappelijke organisaties en de provincie Noord Brabant hebben ons bijgestaan en kritisch gereflecteerd. Dit alles met ondersteuning van Royal HaskoningDHV en BCI International.