Voor elkaar en met elkaar!

We zijn een regio van echte aanpakkers, van durvers en doeners. Een regio waar samenwerken van oudsher in het DNA zit. En dát kenmerkt juist de manier waarop deze agenda tot stand is gekomen. Het is het resultaat van een inspirerende ‘regioreis’ waarin iedereen z’n zegje kon doen. We hebben daarbij de wijze lessen uit het verleden ter harte genomen en hebben gekeken naar onze economische ontwikkeling. En dat heeft ertoe geleid dat we de “trots op Noordoost-Brabant” hebben hervonden.

De maatschappelijke en economische uitdagingen in onze regio zijn niet wezenlijk anders dan in andere regio’s. Klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, de gezondheid van onze leefomgeving…. Maar wat onze regio zo bijzonder maakt, is onze diepgewortelde traditie in landbouw en voedselproductie. De transitieopgave van de landbouwsector is van grote invloed op de andere transitieopgaven en andersom, maar ook op de leefbaarheid in onze regio. Dat vraagt om samenwerking met bijvoorbeeld bedrijven en kennisinstellingen, zoals in AgriFood Capital en Regio Noordoost Brabant Werkt! In de afgelopen jaren hebben we hierin als Regio Noordoost Brabant al mooie stappen gezet.

Regionaal samenwerken vraagt om over je eigen gemeentegrenzen heen durven te kijken. Maar ook om gunnen, elkaars sterkten en zwakten kennen, elkaar helpen en soms een stapje terug doen of juist je nek uitsteken. Dat is niet altijd makkelijk. Maar samenwerken doen we voor elkaar en met elkaar.

Met elkaar hebben we daarom afspraken gemaakt om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de opgaven in deze samenwerkingsagenda. Zo blijven we op koers om de ambities voor inwoners, ondernemers en alle andere talenten in onze regio waar te maken.

Met de unanieme besluitvorming over deze afspraken in de gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen mogen we ons zelf feliciteren. Ik merk dat de regionale onderwerpen er steeds meer toe doen, voor u, voor onze inwoners en ondernemers. Daarom doet het mij deugd dat we de regionale samenwerking de komende 4 jaar weer mogen en kunnen voortzetten. Het is ook goed dat we dat samen met AgriFood Capital, Noordoost Brabant Werkt en andere partners kunnen voortzetten.

Ik wens ons allen een vruchtbare en vooral fijne samenwerking toe. En hoop u daarbij vaak te ontmoeten in onze regio!

Jack Mikkers

Voorzitter Regio Noordoost Brabant