De vijf opgaven uitgewerkt

De vijf opgaven werken we hierna verder uit. We geven aan wat de kern van de opgave is, ons strategisch doel en welke ‘haakjes’ er zijn voor de uitvoering. We zetten de opgave meteen om in een aantal ‘eerste stappen’ die we willen nemen. Welke en het tempo waarin komt later terug in uitvoeringsplannen. Tot slot, we geven aan waar we als regio het verschil kunnen en willen maken.